Kosten

Hierover kunt u telefonisch contact opnemen.

Bijna alle ziektekostenverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten voor ademtherapie als u een aanvullende verzekering heeft.

De therapie wordt vergoed:

Ik ben: