Behandelingen

Tijdens individuele behandelingen worden handgrepen toegepast die het lichaam stimuleren weer gemakkelijker te ademen. De cliënt zit hierbij op een kruk of ligt op een behandelbank. Ook worden er oefeningen gezocht die thuis kunnen worden toegepast.

De duur van een behandeling is ongeveer een uur.

Na vier of vijf sessies, meestal met tussenpozen van een à twee weken wordt de behandeling geëvalueerd en wordt gekeken wat het effect is geweest en of het zinvol en/of noodzakelijk is om door te gaan, eventueel met grotere tussenpozen.