Titia Veenstra (1947)

Heeft sinds 1989 meerdere ademopleidingen gevolgd en is sinds 1994 werkzaam als ademtherapeute in een eigen praktijk. Hiervoor was ze werkzaam in diverse vormen van het onderwijs, vormingswerk en buitenschools cursuswerk, als klassenleerkracht en vakleerkracht textiele werkvormen.

Ademtherapeutische opleidingen:

Diverse ondersteunende opleidingen en bijscholingen:

Onderwijsopleidingen: